การตั้งค่า ADSL

การตั้งค่า ADSL
ผู้ให้บริการ Provider Encapsulation VPI VCI
TOT  PPPoE/LLC  1  32
True  PPPoE/LLC  0  100
3BB  PPPoE/LLC  0  33

 

Encapsulation แปลตรงตัวคือ การห่อหุ้ม

PPPoE(Point-to-point protocol over Ethernet) เป็น protocol ที่ใช้ติดต่อกันในระดับ layer 2 ( ในระดับของ frame)

ฉะนั้น การเชื่อมต่อแบบ PPPoE จะเป็นการทำ encapsulation ห่อหุ้ม frame โดยใช้โปรโตคอล PPP (point to point protocol) วิ่งผ่านไปใน ระบบ Ethernet ซึ่งมีมาตราฐานของ frame คนละแบบกัน

ทำไมต้องห่อหุ้มข้อมูล(Encapsulation)?

  • เพื่อกำหนดสิทธิผู้ใช้(Authentication)
  • เพื่อเข้าหรัส(encryption)
  • เพื่อบีบอัดข้อมูล(compression)

การที่เราต้องใช้ PPPoE นั่นก็เนื่องจากว่า core network ของ network service provider เขาใช้เป็น Ethernet technology อยู่อ่ะคับ เราจึงต้องเซ็ตให้โปรโคคอล PPP วิ่งผ่านไปบน Ethernet network ได้ (อย่างพวก Gigabit Ethernet ring , Metronet ไรทำนองนี้น่ะคับ ) ส่วน PPPoA(Point-to-Point Protocol over ATM) นั้น เป็นการห่อหุ้ม encapsulation frame แล้ว convert ให้วิ่งไปในรูปแบบของ cell ผ่านไปบนเครือข่าย ATM network นะคับ การที่เราเซ็ตเป็น PPPoA ก็เนื่องจาก core network ของ network service provider ที่ให้บริการอยู่ใช้ ATM เป็น transmission ในการสื่อสารข้อมูลครับ เราจึงจำเป็นต้องให้ PPP frame เนี่ยวิ่งไปบน ATM cell ได้คับ เลยต้องใช้ PPPoA

LLC (Logical Link Control) เป็นเลเยอร์ที่อยู่ด้านบนของดาต้าลิงค์เลเยอร์ ซึ่งจะให้บริการกับโปโตคอลของเลเยอร์บนในการเข้าใช้สื่อกลางหรือสายสัญญาณในการรับส่งข้อมูล ตามมาตรฐาน IEEE802 แล้วจะอนุญาตให้สถาปัตยกรรมของ LAN ที่ต่างกันสามารถทำงานร่วมกันได้ กล่าวคือ โปรโตคอลเลเยอร์บนไม่จำเป็นต้องทราบว่าฟิซิคอลเลเยอร์ใช้สายสัญญาณประเภทใดในการรับส่งข้อมูล เพราะ LLC จะรับผิดชอบแทนในการปรับเฟรมข้อมูลให้สามารถส่งไปได้ในสายสัญญาณประเภทนั้น ๆ LLC เป็นเลเยอร์ที่แยกชั้นเครือข่าย (Network Layer) ออกจากการเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ ของสถาปัตยกรรมของ LAN โดยโปรโตคอลของเลเยอร์ที่สูงกว่าไม่จำเป็นต้องสนใจว่าแพ็กเก็ตจะส่งผ่านเครือข่ายแบบอีเธอร์เน็ต โทเคนริง หรือ ATM และไม่จำเป็นต้องรู้ว่าการส่งผ่านข้อมูลในขั้นกายภาพจะใช้การรับส่งข้อมูลแบบใด ชั้น LLC จะจัดการเรื่องเหล่านี้ได้ทั้งหมด

reference : kanjana-aon.blogspot.com

VPI (Virtual Path Identifier)และ VCI (Virtual Circuit Identifier) ทำหน้าที่กำหนดการเดินทางให้กับเซลล์

เส้นทางเสมือน VPI (Virtual Path Identifier) เป็นกลุ่มของวงจรเสมือน การจัดวงจรเสมือนให้เป็นกลุ่มนั้นจะมีผลดีต่อการจัดการวงจรเสมือนที่อาจมีหลายวงจรในเวลาเดียวกัน หรือจะเป็นการง่ายกว่าที่จัดการวงจรเสมือนเป็นกลุ่มแทนที่จะแยกกัน

วงจรเสมือน(Virtual Circuit) คือ การเชื่อมต่อเสมือน (Logical Connection) ระหว่างสองสถานีใดๆ ในเครือข่ายสวิตซ์ สถานีจะสื่อสารกันโดยการส่งผ่านเซลลข้อมูล โดยผ่านวงจรเสมือนนี้