การเลือกซื้อ เครื่องบันทึกภาพ DVR, NVR

การเลือกซื้อ เครื่องบันทึก DVR, NVR

การเลือกซื้อ  เครื่องบันทึกภาพ DVR, NVR ควรจะต้องรู้จักชนิดของเครื่องบันทึก จึงจะเลือกซื้อได้ถูกตรงกับความต้องการ ซึ่งจะมีหัวข้อหลักๆคือ

  • ชนิดของเครื่องบันทึกภาพ DVR, NVR
  • ความละเอียดของการบันทึก
  • รูปแบบในการบันทึก
ชนิดของเครื่องบันทึกภาพ
  • DVR (Digital Video Recorder) เป็นระบบบันทึกสัญญาณภาพที่ใช้กับกล้องวงจรปิดระบบ analog
  • NVR (Network Video Recorder) เป็นระบบบันทึกสัญญาณภาพที่ใช้กับกล้องแบบ IP
ความละเอียดของการบันทึก

ความละเอียดของการบันทึกเป็นส่วนที่สำคัญ เนื่องจากถ้าความละเอียดต่ำเวลาดูภาพย้อนหลัง จะไม่เห็นรายละเอียดมากพอ จะไม่มีผลทางการสืบสวน เช่น ไม่เห็นเลขทะเบยีนรถ … ส่วนถ้าเราเก็บภาพที่ความละเอียดสูงปริมาณที่เก็บได้ก็จะน้อย เช่นเก็บได้ 7 วันย้อนหลัง แต่โดนยักยอกเมื่อ 10 วันย้อนหลังแต่เพิ่งรู้ตัว เป็นต้น ความละเอียดโดยทั่วไปจะมีดังนี้

  • CIF  : 352 x 288 Pixel หรือ 0.1 MP
  • 4CIF : 704 × 576 Pixel หรือ 0.4 MP
  • D1    : 720 x 576 Pixel หรือ 0.41 MP
  • 960H : 960 x 576 Pixel หรือ 0.55 MP
  • 1.3MP, 2MP

สำหรับ DVR จะมีตั้งแต่ CIF ถึง 960H แต่ในกรณี NVR จะบอกเป็น พิกเซล เช่น 1.3 ล้านพิกเซล(1.3MP) เป็นต้น

คู่มือช่วยเลือก : สำรับระบบอนาล็อค(DVR) ควรเลือกความละเอียดในการบันทึก ขนาด D1 ขึ้นไป สำหรับระบบดิจิตอลก็เช่นเดียวกัน 

note : ธนาคารพาณิชย์ ใช้ความละเอียดในการบันทึกที่ 4CIF หรือ D1

อัตราการบันทึกภาพ (Frame Rate , fps)

อัตราการบันทึกภาพ (Frame Rate , FPS) หมายถึงจำนวนภาพที่ถูกบันทึกไว้ใน 1 วินาที เช่น เครื่องบันทึกภาพ สามารถบันทึกภาพได้ที่อัตรา 30 fps หมายถึงใน 1 วินาทีจะมีภาพถูกบันทึก 30 ภาพ อย่างไรก็ตามตัวเลข fps นี้เป็นอัตราการบันทึกภาพต่อ 1 กล้องเท่านั้น นั้นหมายความว่าถ้าเรามี กล้องวงจรปิด ที่ต้องการบันทึกภาพอยู่ 4 กล้องและเราจะต้องการบันทึกภาพที่ 30 fps สำหรับทุกกล้อง ดังนั้นเราต้องเลือกเครื่องบันทึกภาพที่สามารถบันทึกภาพได้ 120 fps

อัตราการบันทึกภาพจะส่งผลต่อความต่อเนื่องของภาพ ถ้าค่านี้ต่ำภาพจะกระตุก วีดีโอเปรียบเทียบที่อัตราการบันทึกภาพ อัตราต่างๆ ดูวีดีโอ

รูปแบบในการบันทึก

คงเคยเห็นชื่อนี้กันบ้างนะครับ MJPEG, H264 มันคือวิธีการในการลดขนาดภาพ แน่นอนเราคงไม่อยากให้ระบบกล้องวงจรปิดเก็บภาพได้ไม่กี่วันหลอกนะครับ ถ้าเรามีรูปขนาดเท่าๆกันแล้วมาบีบอัดให้เล็กลงด้วยวิธีการ MPEG-2, MPEG-4, H.264 จะได้ขนาดของภาพตามรูป โดยแกนตั้งคือ ขนาดภาพ

H 264 Mpeg4

จากกราฟจะเห็นว่ารูปแบบการบีบอัดแบบ H.264 จะให้ขนาดภาพที่เล็กที่สุด ที่คุณภาพของภาพเท่ากัน ซึ่งปัจจุบัน H.264 เป็นที่นิยมและใช้กันอย่างกว้างขวาง

คู่มือช่วยเลือก : ควรเลือกเครื่องบันทึกที่รองรับ H.264 ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในปัจจุบัน

reference : cctvdd.com