คุณสมบัติของเครื่องบันทึก AVTECH

คุณสมบัติของเครื่องบันทึก AVTECH

LOGO avtech

 • ดูภาพผ่านมือถือ iOS หรือ Android
 • ดูภาพทางคอมพิวเตอร์ ผ่านอินเตอร์เน็ต
 • การบีบอัดการบันทึกข้อมูลเป็นแบบ H.264
 • มีระบบคืนค่าอัตโนมัติหลังจากไฟฟ้าดับหรือเครื่องดับ
 • ตัวเครื่องรองรับระบบแบบ PAL/NTSC (Auto Detection)
 • มีระบบการค้นหาภาพอย่างรวดเร็วทั้งแบบ กำหนดเวลาหรือแบบการเคลื่อนไหว
 • ระบบในการบันทึกภาพแบบ กำหนดเอง แบบตั้งเวลา แบบเมื่อมีการเคลื่อนไหว แบบเมื่อมีการเตือน
 • ระบบ Multiplex ทำงานแยกอิสระต่อกันในการ ดูภาพ บันทึกภาพ เล่นภาพ ระบบ network
 • ทำตารางการตรวจจับการเคลื่อนไหวในพื้นที่ของกล้องได้ 16×12 ตารางต่อกล้อง
 • ปรับตั้งค่าการตอบสนองความเคลื่อนไหวได้ 3 ชนิด
 • มีระบบบันทึกเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุการณ์
 • มีระบบสำรองข้อมูลทั้งแบบ USB 2.0 Flash Drive และผ่านระบบเครือข่าย
 • ควบคุมและดูภาพผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้
 • ผู้ใช้งานสามารถเข้ามาใช้งานที่เป็นอิสระจากกันได้
 • สามารถส่งภาพเหตุการณ์ที่กำหนดผ่านทาง FTP Server และ E-Mail ได้
 • ระบบสามารถบันทึกเหตุการณ์ที่กำหนดลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
 • มีตัวรับสัญญาณรีโมทและสามารถใช้งานรีโมทได้
 • มีระบบการ Zoom ภาพแบบ Digital ได้สูงสุด 2x
 • มีรีโมทคอนโทรล และสามารถคอนโทรลกล้องชนิด PTZ ได้
 • มีระบบ Lock ปุ่มกดโดยใส่รหัสผ่าน
 • สามารถกำหนดสิทธิ์และระดับของแต่ละ User ได้แตกต่างกัน
 • มีระบบการตรวจจับการสูญเสียสัญญาณภาพ
 • สามารถปรับค่า Hue / Saturation / Contrast / Brightness. ของกล้องแต่ละตัวได้
 • มีระบบ Daylight Saving