คู่มือการติดตั้ง โปรแกรม AVTECH video viewer

คู่มือการติดตั้ง video viewer

1. ดาวน์โหลด โปรแกรม ที่นี่ แล้วติดตั้งตามปรกติ next อย่างเดียว

2. เปิดโปรแกรม กดเพิ่มที่อยู่ของเครื่องบันทึก (ตามรูป เบอร์ 1 เครื่องหมาย+) จะขึ้นหน้ามาให้ใส่ IP Address, Port …

video viewer 01

3. ใสค่า

  • IP address ให้ใส่หมายเลข IP ของ DVR ซึ่งจะแจ้งทางอีเมล์
  • Port ให้ใส่พอร์ทของ DVR ค่ามาตรฐานคือ 8600
  • ใส่ Username, Password
  • จากนั้นให้กด Login เสร็จ
บทความที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการใช้งาน video viewer ดาวน์โหลดได้ ในหัวข้อ “คู่มือการใช้งาน” บนเมนู