ตู้ Rack และอุปรณ์เสริม

ตู้ Rack และอุปรณ์เสริมรุ่น

 รุ่น
รูป
รายละเอียด
pdf
ราคา
พิเศษ
G1-60406 G1-60406 ตู้ Rack 19 นิ้ว ยี่ห้อ GERMANY แบบ WALL RACK ขนาด 6U, ลึก 40 cm. กว้าง 60 cm. สูง 32cm. (เจาะประตูหน้าที่ด้านข้าง Acylic) Spec 2,950 2,900
G1-60509 G1-60406 ตู้ Rack 19 นิ้ว ยี่ห้อ GERMANY แบบ WALL RACK ขนาด 9U, ลึก 50 cm. กว้าง 60 cm. สูง 45.5 cm. (เจาะประตูหน้าที่ด้านข้าง Acylic) Spec 3,850 3,800
G3-60815 G3-60815 ตู้ Rack 19 นิ้ว ยี่ห้อ GERMANY แบบ WALL RACK ขนาด 15U, ลึก 50 cm. กว้าง 60 cm. สูง 45.5 cm. (เจาะประตูหน้าที่ด้านข้าง Acylic) Spec  11,300 11,000
G7-00006 G7-00012 รางไฟ 6 ช่อง สายยาว 3 เมตร ป้องกันไฟฟ้ากระชาก หัวเสียบ ชนิด Universal Spec 1,150 1,100
G7-00012 G7-00012 รางไฟ 12 ช่อง สายยาว 3 เมตร ป้องกันไฟฟ้ากระชาก หัวเสียบ ชนิด Universal Spec 1,850 1,800
G7-01025 G7-01025 ถาดยึดหน้า 2 ด้าน ลึก 25 cm. Spec  330 300
G7-02065 G7-02065 ถาดยึดน็อต 4 ด้าน ลึก 65 cm RACK 80 cm. Spec 710 700
G7-05001 G7-05001 2 Ball Bearing พร้อมหน้ากาก ABS และสายไฟ 1.8 เมตร (พัดลม 1 ตัว) Spec 480 450
G7-05002 G7-05001 2 Ball Bearing ประกอบครบชุดพร้อมสายไฟ 1.4 เมตร (พัดลมชุด 2 ตัว) Spec 1,210 1,150