ทำไมต้องใช้ Dyndns?

DynDNS  ย่อมาจาก Dynamic DNS

เป็นบริการบนอินเตอร์เน็ต ที่เปลี่ยนการอ้างอิงแบบ IP Address เช่น 101.152.1.44 เป็นการอ้างอิงแบบชื่อ Hostname เช่น easyguard.dyndns.org

โดยปรกติแล้ว IP Address(บ้านเลขที่) ของคุณเวลาที่ต่ออินเตอร์เน็ตจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา “มันก็จะไม่มีใครรู้ว่าคุณอยู่ที่ไหน” บริการ Dynamic DNS จะสร้าง Hostname (ชื่อบ้าน) แล้วจะจำ IP Address(บ้านเลขที่) อัตโนมัติ เวลาหาว่า”คุณอยู่ที่ไหน” เราก็มาถามที่ DynDNS ว่าบ้านชื่อนี้(Hostname) อยู่ที่ไหน DynDNS ก็จะเป็นตัวบอก IP Address(บ้านเลขที่) ให้คุณ

ประเด็นคือเครื่องบันทึก(DVR) อยู่ที่บ้านคุณ เราจึงจำเป็นที่จะต้องมีตัวบอกบ้านเลขที่(IP Address)ของเรา  ถึงจะเข้ามาดึงภาพได้