ปัญหากล้องติดๆดับๆ

ปัญหากล้องติดๆดับๆ อาจจะมีปัญหาจาก
  • แหล่งจ่ายไฟของกล้อง : สายอาจจะขาดใน ลองเปลี่ยน adapter
  • ขั้วสายสัญญาณ BNC : ลองย้ำหัวใหม่
  • ปัญหาจาก DVR  ด้านรับสัญญาณ : ลองสลับช่องสัญญาณหลังเครื่องบันทึก
  • ปัญหาจากตัวกล้อง : ลองเปลี่ยนกล้อง
  • ปัญหาจากสายสัญญาณ : ทดลองเปลี่ยนสายสัญญาณ