เครื่องบันทึกภาพ DVR

เครื่องบันทึกภาพ DVR

รุ่น
รูป
รายละเอียด
pdf
ปรกติ
พิเศษ
4 CH
AVTECH MDR752D MDR752D_S เครื่องบันทึกภาพ 4 กล้อง ขนาดภาพสูงสุด 960H(960 x 576) H.264 ดูภาพสดผ่าน VGA, HDMI มีช่องเสียง เข้า 4 ช่อง และออก 1 ช่อง มีช่อง Alarm เข้า 4 ช่อง และออก 1 ช่อง รองรับฮาร์ดดิสก์แบบ SATA ได้ 1 ลูก รองรับการดูภาพผ่านมือถือ รับประกัน 2 ปี Spec 3,800 3,600
iNNEKT ZPD104B ZPD1XXX เครื่องบันทึกภาพ 4 กล้อง  ขนาดภาพสูงสุด 960H(960 x 576) H.264 ดูภาพสดผ่าน BNC, VGA, HDMI มีช่องเสียง เข้า 2 ช่อง และออก 1 ช่อง มีช่อง Alarm เข้า 4 ช่อง และออก 1 ช่อง รองรับฮาร์ดดิสก์แบบ SATA ได้ 1 ลูก รองรับการดูภาพผ่านมือถือ รับประกัน 1 ปี Spec  4,000 3,800
iNNEKT ZKD404A เครื่องบันทึกภาพ 4 กล้อง  ขนาดภาพสูงสุด 1080P(non-real-time) H.264 รองรับการใช้งานระบบ HD-TVI, IPCamera และ Analog Camera ดูภาพสดผ่าน VGA, HDMI รองรับฮาร์ดดิสก์แบบ SATA ได้ 1 ลูก รองรับการดูภาพผ่านมือถือ รับประกัน 1 ปี
AVTECH MDR752HA MDR752D_S เครื่องบันทึกภาพ 4 กล้อง ขนาดภาพสูงสุด Frame(704×480) H.264 ดูภาพสดผ่าน BNC, VGA, HDMI มีช่องเสียง เข้า 2 ช่อง และออก 1 ช่อง มีช่อง Alarm เข้า 1 ช่อง(Push Video) และออก 1 ช่อง รองรับฮาร์ดดิสก์แบบ SATA ได้ 1 ลูก รองรับการดูภาพผ่านมือถือ รับประกัน 2 ปี Spec  5,000  4,600
AVTECH AVC704H AVC704H_S เครื่องบันทึกภาพ 4 กล้อง  ขนาดภาพสูงสุด 960H(960 x 576) H.264 ดูภาพสดผ่าน BNC, VGA, HDMI มีช่องเสียง เข้า 4 ช่อง และออก 1 ช่อง มีช่อง Alarm เข้า 4 ช่อง(1 Push Video) และออก 1 ช่อง รองรับฮาร์ดดิสก์แบบ SATA ได้ 1 ลูก รองรับการดูภาพผ่านมือถือ รับประกัน 2 ปี รีวิว Spec 6,350 6,000
iNNEKT ZPD304B ZPD304A เครื่องบันทึกภาพ 4 กล้อง ขนาดภาพสูงสุด D1(720×486@NTSC 720×576@PAL) H.264 ดูภาพสดผ่าน BNC, VGA, HDMI มีช่องเสียง เข้า 2 ช่อง และออก 1 ช่อง มีช่อง Alarm เข้า 4 ช่อง และออก 1 ช่อง รองรับฮาร์ดดิสก์แบบ SATA ได้ 2 ลูก  รองรับการดูภาพผ่านมือถือ รับประกัน 3 ปี รีวิว Spec  6,900  5,400
8 CH
iNNEKT ZPD108B ZPD1XXX เครื่องบันทึกภาพ 8 กล้อง ขนาดภาพสูงสุด D1(720×486@NTSC 720×576@PAL) H.264 ดูภาพสดผ่าน BNC, VGA, HDMI มีช่องเสียง เข้า 2 ช่อง และออก 1 ช่อง มีช่อง Alarm เข้า 4 ช่อง และออก 1 ช่อง รองรับฮาร์ดดิสก์แบบ SATA ได้ 1 ลูก  รองรับการดูภาพผ่านมือถือ รับประกัน 1 ปี Spec 5,650 5,200
iNNEKT ZPD308C ZPD3XXX เครื่องบันทึกภาพ 8 กล้อง ขนาดภาพสูงสุด 960H(960 x 576) H.264 ดูภาพสดผ่าน BNC, VGA, HDMI มีช่องเสียง เข้า 4 ช่อง และออก 1 ช่อง มีช่อง Alarm เข้า 8 ช่อง และออก 3 ช่อง รองรับฮาร์ดดิสก์แบบ SATA ได้ 2 ลูก  รองรับการดูภาพผ่านมือถือ รับประกัน 3 ปี รีวิว Spec 11,400 10,400
AVTECH  MDR757HA MDR757HA_S เครื่องบันทึกภาพ 8 กล้อง ขนาดภาพสูงสุด 960H(960 x 576) H.264 ดูภาพสดผ่าน VGA, HDMI มีช่องเสียง เข้า 4 ช่อง และออก 1 ช่อง มีช่อง Alarm เข้า 8 ช่อง(2 Push Video) และออก 1 ช่อง รองรับฮาร์ดดิสก์แบบ SATA ได้ 2 ลูก รองรับการดูภาพผ่านมือถือ รับประกัน 2 ปี Spec 11,700 10,500
AVTECH  AVC706H MDR757HA_S เครื่องบันทึกภาพ 8 กล้อง ขนาดภาพสูงสุด 960H(960 x 576) H.264 ดูภาพสดผ่าน BNC, VGA, HDMI มีช่องเสียง เข้า 4 ช่อง และออก 2 ช่อง มีช่อง Alarm เข้า 8 ช่อง(2 Push Video) และออก 1 ช่อง รองรับฮาร์ดดิสก์แบบ SATA ได้ 2 ลูก รองรับการดูภาพผ่านมือถือ รับประกัน 2 ปี รีวิว Spec 16,250 14,600
16 CH
iNNEKT ZPD116B ZPD1XXX เครื่องบันทึกภาพ 16 กล้อง ขนาดภาพสูงสุด CIF(352×288) H.264 ดูภาพสดผ่าน BNC, VGA, HDMI มีช่องเสียง เข้า 2 ช่อง และออก 1 ช่อง มีช่อง Alarm เข้า 4 ช่อง ออก 1 ช่อง รองรับฮาร์ดดิสก์แบบ SATA ได้ 1 ลูก  รองรับการดูภาพผ่านมือถือ รับประกัน 1 ปี รีวิว Spec 6,950 6,500
AVTECH  MDR759HA  MDR759HA_S เครื่องบันทึกภาพ 16 กล้อง ขนาดภาพสูงสุด 960H(960 x 576) H.264 ดูภาพสดผ่าน VGA, HDMI มีช่องเสียง เข้า 4 ช่อง และออก 2 ช่อง มีช่อง Alarm เข้า 16 ช่อง(4 Push Video) และออก 1 ช่อง รองรับฮาร์ดดิสก์แบบ SATA ได้ 2 ลูก รองรับการดูภาพผ่านมือถือ รับประกัน 2 ปี  Spec 14,450 13,000
AVTECH  AVC708H AVC708H_S เครื่องบันทึกภาพ 16 กล้อง ขนาดภาพสูงสุด 960H(960 x 576) H.264 ดูภาพสดผ่าน BNC, VGA, HDMI มีช่องเสียง เข้า 4 ช่อง และออก 2 ช่อง มีช่อง Alarm เข้า 16 ช่อง(4 Push Video) และออก 1 ช่อง รองรับฮาร์ดดิสก์แบบ SATA ได้ 2 ลูก รองรับการดูภาพผ่านมือถือ รับประกัน 2 ปี รีวิว Spec 18,050 16,200
iNNEKT ZPD316CU ZPD3XXX เครื่องบันทึกภาพ 16 กล้อง ขนาดภาพสูงสุด 960H(960 x 576) H.264 ดูภาพสดผ่าน BNC, VGA, HDMI มีช่องเสียง เข้า 4 ช่อง และออก 1 ช่อง มีช่อง Alarm เข้า 16 ช่อง และออก 3 ช่อง รองรับฮาร์ดดิสก์แบบ SATA ได้ 2 ลูก  รองรับการดูภาพผ่านมือถือ รับประกัน 3 ปี รีวิว Spec 15,350 14,000

 

คุณสมบัติของเครื่องบันทึก AVTECH อ่านต่อ

ทำไมต้อง AVTECH?

*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)