เครื่องบันทึกภาพ HD-TVI DVR

เครื่องบันทึกภาพ HD-TVI DVR

รุ่น
รูป
รายละเอียด
pdf
ปรกติ
พิเศษ
iNNEKT ZKD404A ZKD404A-ZKD408A-ZKD416A เครื่องบันทึกภาพ 4 กล้อง H.264, รองรับการใช้งานระบบ HD-TVI, IPCamera และ Analog Camera รองรับการบันทึกภาพ 1080P(non-real-time)/720P/ VGA / WD1 / 4CIF / CIF, การแสดงผลผ่าน HDMI หรือ VGA ได้ถึงระดับ Full-HD รองรับ Harddisk 1 ลูก รองรับการดูภาพผ่านมือถือ รับประกัน 1 ปี  Spec 4,900 4,400
AVTECH AVT204 AVT204 เครื่องบันทึกภาพ 4 กล้อง H.264, รองรับการใช้งานระบบ HD-TVI, IPCamera และ Analog Camera รองรับการบันทึกภาพที่ 1080P / 720P / QHD / FRAME / FIELD / CIF การแสดงผลผ่าน HDMI หรือ VGA ได้ถึงระดับ Full-HD รองรับ Harddisk 2 ลูก รองรับการดูภาพผ่านมือถือ รับประกัน 2 ปี  Spec 5,900 5,400
iNNEKT ZKD604A  ZKD604A-ZKD608A--ZKD616A เครื่องบันทึกภาพ 4 กล้อง H.264, รองรับการใช้งานระบบ HD-TVI, IPCamera และ Analog Camera รองรับการบันทึกภาพ 1080P/720P/ VGA / WD1 / 4CIF / CIF, การแสดงผลผ่าน HDMI หรือ VGA ได้ถึงระดับ Full-HD รองรับ Harddisk 4 ลูก รองรับการดูภาพผ่านมือถือ รับประกัน 3 ปี Spec 22,500 20,200
iNNEKT ZKD408A  ZKD404A-ZKD408A-ZKD416A เครื่องบันทึกภาพ 8 กล้อง H.264, รองรับการใช้งานระบบ HD-TVI, IPCamera และ Analog Camera รองรับการบันทึกภาพ 1080P(non-real-time)/720P/ VGA / WD1 / 4CIF / CIF, การแสดงผลผ่าน HDMI หรือ VGA ได้ถึงระดับ Full-HD รองรับ Harddisk 1 ลูก รองรับการดูภาพผ่านมือถือ รับประกัน 1 ปี Spec 7,900 7,100
AVTECH AVT208 ZKD604A-ZKD608A--ZKD616A เครื่องบันทึกภาพ 8 กล้อง H.264, รองรับการใช้งานระบบ HD-TVI, IPCamera และ Analog Camera รองรับการบันทึกภาพที่ 1080P / 720P / QHD / FRAME / FIELD / CIF การแสดงผลผ่าน HDMI หรือ VGA ได้ถึงระดับ Full-HD รองรับ Harddisk 3 ลูก รองรับการดูภาพผ่านมือถือ รับประกัน 2 ปี Spec 9,900 8,900
iNNEKT ZKD608A  ZKD604A-ZKD608A--ZKD616A เครื่องบันทึกภาพ 8 กล้อง H.264, รองรับการใช้งานระบบ HD-TVI, IPCamera และ Analog Camera รองรับการบันทึกภาพ 1080P/720P/ VGA / WD1 / 4CIF / CIF, การแสดงผลผ่าน HDMI หรือ VGA ได้ถึงระดับ Full-HD รองรับ Harddisk 4 ลูก  รองรับการดูภาพผ่านมือถือ รับประกัน 3 ปี Spec 28,500 25,600
iNNEKT ZKD416A  ZKD404A-ZKD408A-ZKD416A เครื่องบันทึกภาพ 16 กล้อง H.264, รองรับการใช้งานระบบ HD-TVI, IPCamera และ Analog Camera รองรับการบันทึกภาพ 1080P(non-real-time)/720P/ VGA / WD1 / 4CIF / CIF, การแสดงผลผ่าน HDMI หรือ VGA ได้ถึงระดับ Full-HD รองรับ Harddisk 2 ลูก  รองรับการดูภาพผ่านมือถือ รับประกัน 1 ปี Spec 14,900 13,400
AVTECH AVT216 AVT216 เครื่องบันทึกภาพ 16 กล้อง H.264, รองรับการใช้งานระบบ HD-TVI, IPCamera และ Analog Camera รองรับการบันทึกภาพที่ 1080P / 720P / QHD / FRAME / FIELD / CIF การแสดงผลผ่าน HDMI หรือ VGA ได้ถึงระดับ Full-HD รองรับ Harddisk 3 ลูก รองรับการดูภาพผ่านมือถือ รับประกัน 2 ปี Spec 17,900 16,000
iNNEKT ZKD616A  ZKD604A-ZKD608A--ZKD616A เครื่องบันทึกภาพ 16 กล้อง H.264, รองรับการใช้งานระบบ HD-TVI, IPCamera และ Analog Camera รองรับการบันทึกภาพ 1080P/720P/ VGA / WD1 / 4CIF / CIF, การแสดงผลผ่าน HDMI หรือ VGA ได้ถึงระดับ Full-HD รองรับ Harddisk 4 ลูก  รองรับการดูภาพผ่านมือถือ รับประกัน 3 ปี  Spec 35,500 31,900

 

*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)