เซ็นเซอร์ตรวจจับ (Detectors)

เซ็นเซอร์ตรวจจับ (Detectors)

เซ็นเซอร์ตรวจจับ ชนิดต่างๆ เช่น ตรวจจับควัน ตรวจจับแก๊สรั่ว ตรวจจับการทุบกระจก ตรวจจับน้ำท่วมขัง ตรวจจับการสั่นสะเทือน

SMK-609_mSMK-609D (เฉพาะเซ็นเซอร์)
 • ตรวจจับควัน
 • ชนิด Photoelectric detector
 • รีเซ็ตค่ากลับอัตโนมัติ
 • เสียงดัง 90dB/m
 • ใช้ถ่าน 9V 1 ก้อน
 • พื้นที่ในการตรวจจับ 20 ตรม.
 • ระยะส่ง ≤100m (พื้นที่เปิด)
ราคาปรกติ 750 บาท
พิเศษ 675 บาท
SMK-609_mSMK-609 (ติดต่อกับตัวควบคุมแบบไร้สาย)
 • ตรวจจับควัน
 • ชนิด Photoelectric detector
 • รีเซ็ตค่ากลับอัตโนมัติ
 • เสียงดัง 90dB/m
 • ใช้ถ่าน 9V 1 ก้อน
 • พื้นที่ในการตรวจจับ 20 ตรม.
 • ระยะส่ง ≤100m (พื้นที่เปิด)
ราคาปรกติ 1,150 บาท
พิเศษ 1,035 บาท
GAS-88_MGAS-88 (ติดต่อกับตัวควบคุมแบบไร้สาย)
 • ตรวจจับแก๊สธรรมชาติ และแก๊ส LPG รั่ว
 • ตรวจจับที่ความหนาแน่น 10% LEL
 • รีเซ็ตค่ากลับอัตโนมัติ
 • เสียงดัง 75dB/m
 • แหล่งจ่ายไฟ DC 12V
 • พื้นที่ในการตรวจจับ 20 ตรม.
 • ระยะส่ง ≤100m (พื้นที่เปิด)
ราคาปรกติ 1,600 บาท
พิเศษ 1,440บาท
GAS-88_MGAS-88D (เฉพาะเซ็นเซอร์)
 • ตรวจจับแก๊สธรรมชาติ และแก๊ส LPG รั่ว
 • ตรวจจับที่ความหนาแน่น 10% LEL
 • รีเซ็ตค่ากลับอัตโนมัติ
 • เสียงดัง 75dB/m
 • แหล่งจ่ายไฟ DC 12V
 • พื้นที่ในการตรวจจับ 20 ตรม.
 • ระยะส่ง ≤100m (พื้นที่เปิด)
ราคาปรกติ 1,500 บาท
พิเศษ 1,350บาท
GAS-88_MGAS-88L (ติดต่อกับตัวควบคุมแบบสาย)
 • ตรวจจับแก๊สธรรมชาติ และแก๊ส LPG รั่ว
 • ตรวจจับที่ความหนาแน่น 10% LEL
 • รีเซ็ตค่ากลับอัตโนมัติ
 • เสียงดัง 75dB/m
 • แหล่งจ่ายไฟ DC 12V
 • พื้นที่ในการตรวจจับ 20 ตรม.
 • ระยะส่ง ≤100m (พื้นที่เปิด)
ราคาปรกติ 1,400 บาท
พิเศษ 1,260บาท
GT-456GT-456
 • ตรวจจับการทุบกระจก
 • Built-in Microprocessor
 • LED display with two-tone color
 • Digital RFI/EMI filtering
 • ระยะการตรวจจับ 6 เมตร
 • แหล่งจ่ายไฟ DC 12V
 • ระยะส่ง ≤200m (พื้นที่เปิด)
ราคาปรกติ 900 บาท
พิเศษ 810บาท
WI-200WI-200
 • ตรวจจับน้ำท่วมขัง
 • ปรับความไวได้
 • แจ้งเตือนด้วย LED เวลาถ่านหมด(ถ่าน AAA 3 ก้อน)
 • ระยะส่ง ≤100m (พื้นที่เปิด)
ราคาปรกติ 750 บาท
พิเศษ 675 บาท
WD-80WD-80
 • ตรวจจับการสั่นสะเทือน
 • ปรับความไวได้
 • Low power LED indication
 • ระยะส่ง ≤80m (พื้นที่เปิด)
ราคาปรกติ 650 บาท
พิเศษ 585 บาท