เซ็นเซอร์ประตูหน้าต่าง (Door / Window Contact)

เซ็นเซอร์ประตูหน้าต่าง (Door / Window Contact)

 

DWC-100DWC-100
 • เสาอากาศภายใน
 • ชนิดปรกติ ปิดวงจร (NC Output)
 • ใช้ถ่าน AA 1 ก้อน
 • ระยะส่ง ≤80m (พื้นที่เปิด)
ราคาปรกติ 400 บาท
พิเศษ 360 บาท
DWC-100DWC-102
 • เสาอากาศภายใน
 • ชนิดปรกติ ปิดวงจร (NC Output)
 • ใช้ถ่าน AA 1 ก้อน
 • ระยะส่ง ≤80m (พื้นที่เปิด)
 • แจ้งเตือนแบตอ่อนที่ตัวควบคุม (เฉพาะรุ่น G3, G5)
ราคาปรกติ 600 บาท
พิเศษ 540 บาท
mc-1000MC-1000
 • เสาอากาศภายนอก
 • ชนิดปรกติ ปิดวงจร (NC Output)
 • แบตเตอรี่ 12V/23A 1 ตัว
 • แจ้งเตือนด้วย LED เวลาแบตหมด
 • ระยะส่ง ≤200m (พื้นที่เปิด)
ราคาปรกติ 400 บาท
พิเศษ 360 บาท
MC3F_560_320_001MC-3F
 • ตัวสัมผัสเป็นเหล็ก
 • เสาอากาศภายนอก
 • ชนิดปรกติ ปิดวงจร (NC Output)
 • แบตเตอรี่ 12V/23A 1 ตัว
 • แจ้งเตือนด้วย LED เวลาแบตหมด
 • ระยะส่ง ≤100m (พื้นที่เปิด)
ราคาปรกติ 750 บาท
พิเศษ 675 บาท
mc-55MC-55
 • ใช้สำหรับประตูที่เลื่อนบานลง
 • เสาอากาศภายนอก
 • ชนิดปรกติ ปิดวงจร (NC Output)
 • แบตเตอรี่ 12V/23A 1 ตัว
 • แจ้งเตือนด้วย LED เวลาแบตหมด
 • ระยะส่ง ≤100m (พื้นที่เปิด)
ราคาปรกติ 750 บาท
พิเศษ 675 บาท