การเลือกซื้อ กล้องวงจรปิด

การเลือกซื้อ กล้องวงจรปิด

การเลือกซื้อกล้องวงจรปิด ควรจะต้องรู้จักชนิดของกล้องและการใช้งานก่อน จึงจะเลือกซื้อได้ถูกตรงกับความต้องการ ซึ่งจะมีหัวข้อหลักๆคือ

 • ชนิดของกล้องวงจรปิด
 • ความละเอียดของกล้องวงจรปิด
 • รูปทรงของตัวกล้อง
 • กล้องอินฟราเรด
 • มาตรฐานการป้องกัน IP Code (กันฝุ่น กันฝน)

ชนิดของกล้องวงจรปิด

 1.  กล้องอนาล็อค(Analog) จะเป็นกล้องจะส่งภาพที่ถ่ายเป็นสัญญาณภาพ(สามารถดูกับที่วีได้) ผ่านสายโคแอกเชียลไปยังเครื่องบันทึก แล้วเครื่องบันทึกจะทำการแปลงภาพเป็นดิจิติล(Digital) แล้วบันทึกลงฮาร์ดิส ซึ่งปัจจุบันราคาถูก
 2. กล้องดิจิตอล(Digital) หรือที่เราเข้าใจว่าเป็น IP Camera  ตัวกล้องจะส่งสัญญาณภาพที่เป็นดิจิตอล ผ่านสาย Lan ไปยังเครื่องบันทึกและบันทึกโดยไม่ต้องแปลงข้อมูล ราคาแพงทั้ง ตัวกล้องและตัวเครื่อง

คู่มือช่วยเลือก : กล้องอนาล็อค ยังคงเป็นมาตรฐานในปัจจุบัน ราคาถูก ทน มีให้เลือกเยอะ เหมาะกับโรงงาน บ้านเรือนหรืออื่นๆ ส่วนกล้อง IP ยังคงแพงอยู่ แต่ถ้าไม่ห่วงราคา คุณภาพดีกว่า เหมาะกับงานที่ต้องการความละเอียดสูงมากๆ

note : สถานที่ ที่ใช้กล้องวงจรปิดมากๆเช่น ธนาคารก็ยังคงใช้ระบบอนาล็อคอยู่

ความละเอียดของกล้องวงจรปิด

ถ้าเป็นกล้องอนาล็อคจะคิดเป็น TV Line  ความละเอียดก็จะถูกแบ่งออกตามภาพที่เห็นจากภาพต้นแบบ(รูปทางซ้ายสุด)

TVL

จะเห็นว่ากล้องที่ถ่ายแล้วผลที่ได้เท่ากับ 600TVL(รูปกลาง) เพราะเป็นจุดสุดท้ายที่เราแยกเส้นออกจากกันได้ ในส่วนรูปขว่าสุด จะแยกเส้นได้บริเวณจุด 500TVL

ส่วนกล้อง IP จะใช้วิธีคิดอีกแบบ จะคิดเป็น Pixel แทน เช่น ความละเอียดที่ 720P(1280×720 pixel) หรือเรียกอีกแบบว่า 0.9 พิกเซล (1280×720 = 921,600)  ถ้าสงสัยว่าพิกเซล(Pixel) คือ อะไร อ่านต่อ

ถ้าเราดูทั้งสองระบบพร้อมๆกันคงจะงง เปลี่ยนจาก TVL ไปเป็น Pixel

 • 480 TVL ประมาณ 510 x 492 pixel หรือ 0.25 MP
 • 600 TVL ประมาณ 768 x 494 pixel หรือ 0.38 MP
 • 650 TVL ประมาณ 811 x 508 pixel หรือ 0.41 MP
 • 700 TVL ประมาณ 976 x 582 pixel หรือ 0.57 MP

Reference : www.elinetechnology.com/definition/712502-tvl-tv-lines

คู่มือช่วยเลือก : ความละเอียดสูงราคาย่อมจะสูงตามไปด้วย แนะนำให้ใช้ความละเอียดอย่างต่ำที่ 600TVL หรือ ประมาณ 0.38MP ในระบบดิจิตอล

รูปทรงของตัวกล้อง

กล้องวงจรปิดส่วนใหญ่แบ่งเป็น กล้องโดม กับกล้องมาตรฐาน แล้วเราจะเลือกซื้อชนิดไหน?

กล้องโดม VS กล้องมาตรฐาน

กล้องโดม
กล้องมาตรฐาน
ลักษณะ KPC 133EW kpc 136
ข้อดี
 • สวยงาม กลมกลืน ไม่สะดุดตา
 • ไม่รู้สึกถึงเวลาถูกถ่าย
 • สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้
 • สะดุดตาเห็นได้ง่าย เพื่อป้องปราม
ข้อเสีย
 • คนที่ถูกถ่าย อาจรู้สึกไม่ดี
การใช้งาน
 • มักใช้ภายใน
 • มักใช้ภายนอก

คู่มือช่วยเลือก : ควรเลือกให้ตรงกับความต้องการ

กล้องอินฟราเรด(Infrared Camera)

daynight

 • กล้องธรรมดา ถ้าไม่ใช่ชนิดอินฟราเรด ถ้าจะใช้เวลากลางคืนต้องเปิดไฟไว้
 • กล้องอินฟราเรด เวลาที่ใช้กลางวันกับกลางคืน ตัวกล้องจะมีหลอดไฟ LED จะกระจายแสงอินฟราเรดออกไป กล้องอินฟราเรดสามารถถ่ายภาพได้โดยไม่ต้องเปิดไฟ โดยระยะทางที่บันทึกภาพได้จะขึ้นอยู่กับจำนวนหลอด LED

คู่มือช่วยเลือก : ควรใช้ชนิดที่เป็นอินฟราเรด ไม่เช่นนั้นจะไม่มีภาพในเวลากลางคืนหรืออาจจะต้องเปิดไฟทิ้งไว้ตลอดเวลา

 มาตรฐานการป้องกัน IP Code (กันฝุ่น กันฝน) อ่านต่อ