โปรแกรม TeamViewer สำหรับรีโมทแก้ปัญหา

โปรแกรม TeamViewer สำหรับรีโมทแก้ปัญหา

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม TeamViewer สำหรับการใช้งานแบเคลื่อนที่: TeamViewer Portable สำหรับ windows ดาวน์โหลด

download

2.  คลาย zip

3. เปิด Folder  ดับเบิลคลิกเปิดไฟล์ TeamViewer.exeteam

4. แจ้ง ID กับ Password กับเรา(ตามรูป) เช่น

  • ID : 817 505 754
  • Password : 5421

team remote 1