ความละเอียด 1.3MP + ติดตั้ง

ชุดกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง 1.3 MP  ครบชุด ไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่ม!
CCTV Pactket Innekt 1.3MP
 • สายสัญญาณ+สายไฟ ไม่เกิน 25 เมตรต่อจุด ส่วนเกิน 50 บาทต่อเมตร
 • เดินสาย lan ไม่เกิน 10 เมตร ส่วนเกิน 30 บาทต่อเมตร
 • ดูภาพผ่านมือถือโดยใช้ DYNDNS ฟรี 5 ปี (ค่าบริการ 200 บาทต่อปี)
ชุดกล้อง 2 ตัว IS11302
ชุดกล้อง 4 ตัว IS11304
ชุดกล้อง 8 ตัว IS11308
ชุดกล้อง 16 ตัว IS11316
ราคา 15,900
ราคา 23,400
ราคา 41,400
ราคา 78,400
 • ขนาดภาพที่บันทึกสูงสุด 1080P H.264 รองรับการใช้งานระบบ HD-TVI, IPCamera และ Analog Camera
 • เครื่องบันทึกภาพ iNNEKT ZKD404A
 • กล้องโดม iNNEKT ZKTR132 1 ตัว
 • กล้องอินฟราเรดมาตรฐาน iNNEKT ZKTI132  1 ตัว
 • แหล่งจ่ายไฟสำหรับกล้อง(12V) 2 ตัว
 • Hard disk 1 TB
 • สายสัญญาณ+สายไฟ ไม่เกิน 50 เมตร
 • ขนาดภาพที่บันทึกสูงสุด 1080P H.264 รองรับการใช้งานระบบ HD-TVI, IPCamera และ Analog Camera
 • เครื่องบันทึกภาพ iNNEKT ZKD404A
 • กล้องโดม iNNEKT ZKTR132 2 ตัว
 • กล้องอินฟราเรดมาตรฐานiNNEKT ZKTI132 2 ตัว
 • แหล่งจ่ายไฟสำหรับกล้อง(12V) 4 ตัว
 • Hard disk 1 TB
 • สายสัญญาณ+สายไฟ ไม่เกิน 100 เมตร
 • ขนาดภาพที่บันทึกสูงสุด 1080P H.264 รองรับการใช้งานระบบ HD-TVI, IPCamera และ Analog Camera
 • เครื่องบันทึกภาพ iNNEKT ZKD408A
 • กล้องโดม iNNEKT ZKTR132 4 ตัว
 • กล้องอินฟราเรดมาตรฐานiNNEKT ZKTI132 4 ตัว
 • แหล่งจ่ายไฟสำหรับกล้อง(12V) 8 ตัว
 • Hard disk 2 TB
 • สายสัญญาณ+สายไฟ ไม่เกิน 200 เมตร
 • ขนาดภาพที่บันทึกสูงสุด 1080P H.264 รองรับการใช้งานระบบ HD-TVI, IPCamera และ Analog Camera
 • เครื่องบันทึกภาพ iNNEKT ZKD416A
 • กล้องโดม iNNEKT ZKTR132 8 ตัว
 • กล้องอินฟราเรดมาตรฐานiNNEKT ZKTI132 8 ตัว
 • แหล่งจ่ายไฟสำหรับกล้อง(12V) 16 ตัว
 • Hard disk 2 TB
 • สายสัญญาณ+สายไฟ ไม่เกิน 400 เมตร

* รับประกัน เครื่องบันทึก ตัวกล้อง ฮาร์ดดิส และแหล่งจ่ายไฟสำหรับกล้อง(12V)