ความละเอียด 2MP + ติดตั้ง

ชุดกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง 2 MP  ครบชุด ไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่ม!

CCTV Pactket 1.3MP
 • สายสัญญาณ+สายไฟ ไม่เกิน 25 เมตรต่อจุด ส่วนเกิน 50 บาทต่อเมตร
 • เดินสาย lan ไม่เกิน 10 เมตร ส่วนเกิน 30 บาทต่อเมตร
 • ดูภาพผ่านมือถือโดยใช้ DYNDNS ฟรี 5 ปี (ค่าบริการ 200 บาทต่อปี)
ชุดกล้อง 2 ตัว AS2202
ชุดกล้อง 4 ตัว AS2204
ชุดกล้อง 8 ตัว AS2208
ชุดกล้อง 16 ตัว AS1216
ราคา 18,400
ราคา 27,900
ราคา 49,900
ราคา 93,900
 • ขนาดภาพที่บันทึกสูงสุด 1080P H.264 รองรับการใช้งานระบบ HD-TVI, IPCamera และ Analog Camera
 • เครื่องบันทึกภาพ AVTECH AVT204
 • กล้องโดม AVTECH AVT401AP 1 ตัว
 • กล้องอินฟราเรดมาตรฐาน AVTECH AVT501A   1 ตัว
 • แหล่งจ่ายไฟสำหรับกล้อง(12V) 2 ตัว
 • Hard disk 1 TB
 • สายสัญญาณ+สายไฟ ไม่เกิน 50 เมตร
 • ขนาดภาพที่บันทึกสูงสุด 1080P H.264 รองรับการใช้งานระบบ HD-TVI, IPCamera และ Analog Camera
 • เครื่องบันทึกภาพ AVTECH AVT204
 • กล้องโดม AVTECH AVT401AP 2 ตัว
 • กล้องอินฟราเรดมาตรฐานAVTECH AVT501A  2 ตัว
 • แหล่งจ่ายไฟสำหรับกล้อง(12V) 4 ตัว
 • Hard disk 1 TB
 • สายสัญญาณ+สายไฟ ไม่เกิน 100 เมตร
 • ขนาดภาพที่บันทึกสูงสุด 1080P H.264 รองรับการใช้งานระบบ HD-TVI, IPCamera และ Analog Camera
 • เครื่องบันทึกภาพ iNNEKT ZKD408A
 • กล้องโดม AVTECH AVT401AP 4 ตัว
 • กล้องอินฟราเรดมาตรฐานAVTECH AVT501A 4 ตัว
 • แหล่งจ่ายไฟสำหรับกล้อง(12V) 8 ตัว
 • Hard disk 2 TB
 • สายสัญญาณ+สายไฟ ไม่เกิน 200 เมตร
 • ขนาดภาพที่บันทึกสูงสุด 1080P H.264 รองรับการใช้งานระบบ HD-TVI, IPCamera และ Analog Camera
 • เครื่องบันทึกภาพ iNNEKT ZKD416A
 • กล้องโดม AVTECH AVT401AP 8 ตัว
 • กล้องอินฟราเรดมาตรฐานAVTECH AVT501A 8 ตัว
 • แหล่งจ่ายไฟสำหรับกล้อง(12V) 16 ตัว
 • Hard disk 2 TB
 • สายสัญญาณ+สายไฟ ไม่เกิน 400 เมตร

* รับประกัน เครื่องบันทึก ตัวกล้อง ฮาร์ดดิส และแหล่งจ่ายไฟสำหรับกล้อง(12V)