ความละเอียด 600 TVL + ติดตั้ง

ชุดกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง 600TVL ครบชุด ไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่ม!
IS600x
 • สายสัญญาณ+สายไฟ ไม่เกิน 25 เมตรต่อจุด ส่วนเกิน 50 บาทต่อเมตร
 • เดินสาย lan ไม่เกิน 10 เมตร ส่วนเกิน 30 บาทต่อเมตร
 • ดูภาพผ่านมือถือโดยใช้ DYNDNS ฟรี 5 ปี (ค่าบริการ 200 บาทต่อปี)
ชุดกล้อง 2 ตัว IS16002
ชุดกล้อง 4 ตัว IS16004
ชุดกล้อง 8 ตัว IS16008
ชุดกล้อง 16 ตัว IS160016
ราคา 13,400
ราคา 18,900
ราคา 33,900
ราคา 56,400
 • ขนาดภาพที่บันทึกสูงสุด 960H(960 x 576) H.264
 • เครื่องบันทึกภาพ iNNEKT ZPD104B
 • กล้องอินฟราเรดมาตรฐาน iNNEKT ZAI6023/26 1 ตัว
 • กล้องอินฟราเรดโดม iNNEKT ZAR6023/26 1 ตัว
 • แหล่งจ่ายไฟสำหรับกล้อง(12V) 2 ตัว
 • Hard disk 1 TB
 • ขนาดภาพที่บันทึกสูงสุด 960H(960 x 576) H.264
 • เครื่องบันทึกภาพ iNNEKT ZPD104B
 • กล้องอินฟราเรดมาตรฐาน iNNEKT ZAI6023/26 2 ตัว
 • กล้องอินฟราเรดโดม iNNEKT ZAR6023/26 2 ตัว
 • แหล่งจ่ายไฟสำหรับกล้อง(12V) 2 ตัว
 • Hard disk 1 TB
 • ขนาดภาพที่บันทึกสูงสุด D1(720×576) H.264
 • เครื่องบันทึกภาพ iNNEKT 108B
 • กล้องอินฟราเรดมาตรฐาน iNNEKT ZAI6023/26 4 ตัว
 • กล้องอินฟราเรดโดม iNNEKT ZAR6023/26 4 ตัว
 • แหล่งจ่ายไฟสำหรับกล้อง(12V) 8 ตัว
 • Hard disk 2 TB
 • ขนาดภาพที่บันทึกสูงสุด CIF(352×288) H.264
 • เครื่องบันทึกภาพ iNNEKT 116A
 • กล้องอินฟราเรดมาตรฐาน iNNEKT ZAI6023/26 8 ตัว
 • กล้องอินฟราเรดโดม iNNEKT ZAR6023/26 8 ตัว
 • แหล่งจ่ายไฟสำหรับกล้อง(12V) 16 ตัว
 • Hard disk 2 TB
ชุดกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง 600TVL ครบชุด ไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่ม!
 AS600X
 • สายสัญญาณ+สายไฟ ไม่เกิน 25 เมตรต่อจุด ส่วนเกิน 50 บาทต่อเมตร
 • เดินสาย lan ไม่เกิน 10 เมตร ส่วนเกิน 30 บาทต่อเมตร
 • ดูภาพผ่านมือถือโดยใช้ DYNDNS ฟรี 5 ปี (ค่าบริการ 200 บาทต่อปี)
ชุดกล้อง 2 ตัว AS26002
ชุดกล้อง 4 ตัว AS26004
ชุดกล้อง 8 ตัว AS16008
ชุดกล้อง 16 ตัว AS160016
ราคา 14,400
ราคา 20,400
ราคา 42,400
ราคา 69,400
 • ขนาดภาพที่บันทึกสูงสุด 960H(960 x 576) H.264
 • เครื่องบันทึกภาพ AVTECH MDR752D
 • กล้องอินฟราเรดมาตรฐาน AVTECH KPC133H 1 ตัว
 • กล้องอินฟราเรดโดม AVTECH KPC139H 1 ตัว
 • แหล่งจ่ายไฟสำหรับกล้อง(12V) 2 ตัว
 • Hard disk 1 TB
 • ขนาดภาพที่บันทึกสูงสุด 960H(960 x 576) H.264
 • เครื่องบันทึกภาพ AVTECH MDR752D
 • กล้องอินฟราเรดมาตรฐาน AVTECH KPC133H 2 ตัว
 • กล้องอินฟราเรดโดม AVTECH KPC139H 2 ตัว
 • แหล่งจ่ายไฟสำหรับกล้อง(12V) 4 ตัว
 • Hard disk 1 TB
 • ขนาดภาพที่บันทึกสูงสุด 960H(960 x 576) H.264
 • เครื่องบันทึกภาพ AVTECH MDR757H
 • กล้องอินฟราเรดมาตรฐาน AVTECH KPC133H 4 ตัว
 • กล้องอินฟราเรดโดม AVTECH KPC139H 4 ตัว
 • แหล่งจ่ายไฟสำหรับกล้อง(12V) 8 ตัว
 • Hard disk 2 TB
 • ขนาดภาพที่บันทึกสูงสุด 960H(960 x 576) H.264
 • เครื่องบันทึกภาพ AVTECH MDR759HA
 • กล้องอินฟราเรดมาตรฐาน AVTECH KPC133H 8 ตัว
 • กล้องอินฟราเรดโดม AVTECH KPC139H 8 ตัว
 • แหล่งจ่ายไฟสำหรับกล้อง(12V) 16 ตัว
 • Hard disk 2 TB

* รับประกัน เครื่องบันทึก ตัวกล้อง ฮาร์ดดิส และแหล่งจ่ายไฟสำหรับกล้อง