ความละเอียด 650TVL + ติดตั้ง

ชุดกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง 650TVL ครบชุด ไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่ม!
 AS650X
 • สายสัญญาณ+สายไฟ ไม่เกิน 25 เมตรต่อจุด ส่วนเกิน 50 บาทต่อเมตร
 • เดินสาย lan ไม่เกิน 10 เมตร ส่วนเกิน 30 บาทต่อเมตร
 • ดูภาพผ่านมือถือโดยใช้ DYNDNS ฟรี 5 ปี (ค่าบริการ 200 บาทต่อปี)
ชุดกล้อง 2 ตัว IS36502
ชุดกล้อง 4 ตัว IS36504
ชุดกล้อง 8 ตัว IS36508
ชุดกล้อง 16 ตัว IS365016
ราคา 17,400
ราคา 26,900
ราคา 52,900
ราคา 91,400
 • ขนาดภาพที่บันทึกสูงสุด D1(720×576) H.264
 • เครื่องบันทึกภาพ iNNEKT ZPD304B
 • กล้องอินฟราเรดมาตรฐาน iNNEKT ZGI6524/26 เมตร 2 ตัว
 • แหล่งจ่ายไฟสำหรับกล้อง(12V) 2 ตัว
 • Hard disk 1 TB
 • สายสัญญาณ+สายไฟ ไม่เกิน 50 เมตร
 • ขนาดภาพที่บันทึกสูงสุด D1(720×576) H.264
 • เครื่องบันทึกภาพ iNNEKT ZPD304B
 • กล้องอินฟราเรดมาตรฐาน iNNEKT ZGI6524/26 4 ตัว
 • แหล่งจ่ายไฟสำหรับกล้อง(12V) 4 ตัว
 • Hard disk 1 TB
 • สายสัญญาณ+สายไฟ ไม่เกิน 100 เมตร
 • ขนาดภาพที่บันทึกสูงสุด 960H(960 x 576) H.264
 • เครื่องบันทึกภาพ iNNEKT 308C
 • กล้องอินฟราเรดมาตรฐาน iNNEKT ZGI6524/26 8 ตัว
 • แหล่งจ่ายไฟสำหรับกล้อง(12V) 8 ตัว
 • Hard disk 2 TB
 • สายสัญญาณ+สายไฟ ไม่เกิน 200 เมตร
 • ขนาดภาพที่บันทึกสูงสุด 960H(960 x 576) H.264
 • เครื่องบันทึกภาพ iNNEKT 316CU
 • กล้องอินฟราเรดมาตรฐาน iNNEKT ZGI6524/26 16 ตัว
 • แหล่งจ่ายไฟสำหรับกล้อง(12V) 16 ตัว
 • Hard disk 2 TB
 • สายสัญญาณ+สายไฟ ไม่เกิน 400 เมตร

* รับประกัน เครื่องบันทึก ตัวกล้อง ฮาร์ดดิส และแหล่งจ่ายไฟสำหรับกล้อง(12V)