Forward port

Forward port

Port Forwarding นั้นเป็นเทคนิคที่ใช้ควบคู่กับการทำ NAT หรือ Network Address Translation หรือถ้าให้นึกภาพตามง่ายๆ ก็คือการแชร์อินเทอร์เน็ตให้หลายๆ เครื่องสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้พร้อมกัน โดยที่เครื่องแต่ละเครื่องไม่จำเป็นต้องมี IP จริงอยู่ทุกเครื่อง แต่จะให้ IP แค่ชุดเดียวสำหรับเครื่องหรืออุปกณ์ที่ทำหน้าที่เป็น Gateway ของระบบแลน ที่เหลือก็ใช้การแปลง Address แล้วส่งข้อมูลเป็นทอดๆ เท่านั้นเอง

4Portforwarding

หลักการก็คือเมื่อ ADSL Router เชื่อมต่อกับ ISP เรียบร้อยแล้ว IP Address ที่ได้รับมาจะเป็น IP จริงๆ ที่สามารถอ้างอิงที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตได้ แต่เครื่องอื่นๆ ในวงเครือข่ายจะไม่ได้รับ IP นี้ด้วยเพราะจะให้มาแค่ชุดเดียวเท่านั้น ทางเดียวที่จะทำให้เครื่องอื่นๆ ในอินเทอร์เน็ตมองเห็นเครื่องในวงของคุณได้ก็คือ ต้องบอกเราเตอร์ได้รับรู้ก่อน

การทำงานของ Port Forwarding ก็คือการติดต่อด้วย TCP/IP บนอินเทอร์เน็ตจะมีการระบุ Port ที่ใช้ในการเชื่อมต่ออยู่ เพื่อเป็นการแยกประเภทของบริการ เช่น Port 80 จะเป็นพอร์ตของเว็บไซต์ ถ้ามีการติดต่อผ่านพอร์ต 80 นี้ระบบจะตอบสนองเป็น Web Server ทันที ดังนั้นหากคุณจะทำ Web Server ก็เพียงแค่ติดตั้งโปรแกรมทำ Web Server บนเครื่องพีซีให้เรียบร้อย แล้วก็ไปตั้งค่า NAT ใน ADSL Router ถ้าหากมีการติดต่อมาที่พอร์ต 80 ให้ส่งข้อมูลไปยัง IP ของเครื่องพีซี